Zapytania ofertowe 2017


Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „WAŚ” Józef i Leszek WAŚ Spółka Jawna, ul. Stalowa 7-9, 55-200 Godzikowice, Tel.: 71 303 50 33, Faks: 71 313 35 52, NIP 9121654900, REGON 931951967 ubiegając się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Poddziałanie 3.3.3. Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to brand, pn. „Wsparcie rozwoju eksportu poprzez promocję oferty produktowej firmy WAS na rynkach zagranicznych” zaprasza do składania ofert:
 • Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw
   Przedmiotem zamówienia są usługi zapewnienia udziału w charakterze wystawcy przedstawicieli Zamawiającego na następujących imprezach targowo-wystawienniczych:
  • w imprezie targowo-wystawienniczej – ZEA – Automechanika Dubai - 2017
  • w imprezie targowo-wystawienniczej – ZEA – Automechanika Dubai – 2018
  • w imprezie targowo-wystawienniczej – Rosja - MIMS Automechanika - 2017
  • w imprezie targowo-wystawienniczej – Rosja - MIMS Automechanika - 2018
  • w imprezie targowo-wystawienniczej – Chiny - Automechanika Shanghai - 2017
  • w imprezie targowo-wystawienniczej – Chiny - Automechanika Shanghai - 2018
  • w imprezie targowo-wystawienniczej – Algieria - Equip Auto - 2018
  • w imprezie targowo-wystawienniczej – RPA - Automechanika South Africa - 2018
  • w imprezie targowo-wystawienniczej – USA- AAPEX - 2017
  • w imprezie targowo-wystawienniczej – USA – AAPEX - 2018
  • w imprezie targowo-wystawienniczej – USA - Automechnika Chicago - 2017
  • w imprezie targowo-wystawienniczej – Wielka Brytania - Automechanika Birmingham 2017
  • w imprezie targowo-wystawienniczej – Włochy - Autoptomotec Bolonia 2017
  • w imprezie targowo-wystawienniczej – Włochy - Autoptomotec Bolonia 2018
  • w imprezie targowo-wystawienniczej – Niemcy - Automechanika Frankfurt 2018
  • w imprezie targowo-wystawienniczej -Targi Techniki Motoryzacyjnej – TTM - 2018
  Celem udziału ww. imprezach jest wsparcie rozwoju eksportu poprzez promocję oferty produktowej firmy Zamawiającego na rynkach zagranicznych.

  Zapytanie w formie pliku PDF pdf

powered by internet SEA and GEX