Projekty unijne


Inwestycja, współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, ma na celu wzrost potencjału inwestycyjnego firmy Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "WAŚ" Józef i Leszek WAŚ Spółka Jawna poprzez wdrożenie nowej technologii produkcji lamp samochodowych.

Cel ten zostanie zrealizowany dzięki:
  • zakupowi i instalacji nowoczesnych, innowacyjnych środków trwałych w ramach linii produkcyjnej, służącej do produkcji lamp samochodowych.


Utrzymanie przewagi konkurencyjnej oraz zdobycie znaczącej przewagi technologicznej na rynku producentów oświetlenia samochodowego nastąpi dzięki realizacji projektu pn.

Nowa technologia produkcji lamp samochodowych zespolonych z alternatywnym źródłem zasilania,

realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Działanie 4.3 Kredyt Technologiczny, na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG 04.03.00-00.533/11-00.

W wyniku realizacji projektu osiągnięte zostaną poniżej wymienione wskaźniki:
  1. Wskaźnik produktu: W wyniku realizacji projektu nastąpi wdrożenie nowej technologii produkcji lamp samochodowych zespolonych obrysowych przednio-tylnych z alternatywnym źródłem zasilania
  2. Wskaźnik rezultatu: W wyniku realizacji projektu zostanie wprowadzony na rynek zupełnie nowy, innowacyjny produkt w postaci lampy samochodowej zespolonej obrysowej przed¬nio-tylnej z alternatywnym źródłem zasilania. Nowy produkt to niemalże samowystarczalna lampa o żywotności LED ok. 100.000 godzin, bezobsługowa, nie powodująca żadnego (ewentualnie znikome) zużycia energii elektrycznej.


powered by internet SEA and GEX