Zapytania ofertowe


„Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „WAŚ” Józef i Leszek WAŚ Spółka Jawna” z siedzibą przy ul. Stalowej 7-9 w Godzikowicach (kod pocztowy 55-200 Oława), Tel. 71 313 95 18, NIP: 9121654900, REGON: 931951967 planuje do realizacji projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje Działanie 1.4 „Internacjonalizacja przedsiębiorstw” Poddziałanie 1.4.1 „Internacjonalizacja przedsiębiorstw – konkurs horyzontalny” Schemat 1.4 A Tworzenie nowych modeli biznesowych MŚP pn. „Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu przez Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „WAŚ” Józef i Leszek WAŚ Spółka Jawna” i zaprasza do składania ofert: Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „WAŚ” Józef i Leszek WAŚ Spółka Jawna, ul. Stalowa 7-9, 55-200 Godzikowice, Tel.: 71 303 50 33, Faks: 71 313 35 52, NIP 9121654900, REGON 931951967 realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020 Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje Działanie 1.2 „Innowacyjne przedsiębiorstwa” Poddziałanie 1.2.1 Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkurs horyzontalny” Schemat 1.2 A „Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R” pn. „Rozwój innowacyjności i działalności B+R Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „WAŚ” poprzez realizację prac badawczo-rozwojowych nad wykorzystaniem technologii światła laserowego.” i zaprasza do składania ofert:
„Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „WAŚ” Józef i Leszek WAŚ Spółka Jawna” z siedzibą przy ul. Stalowej 7-9 w Godzikowicach (kod pocztowy 55-200 Oława), Tel. 71 313 95 18, NIP: 9121654900, REGON: 931951967 planuje do realizacji projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje Działanie 1.4 „Internacjonalizacja przedsiębiorstw” Poddziałanie 1.4.1 „Internacjonalizacja przedsiębiorstw – konkurs horyzontalny” Schemat 1.4 A Tworzenie nowych modeli biznesowych MŚP pn. „Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu przez Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „WAŚ” Józef i Leszek WAŚ Spółka Jawna” i zaprasza do składania ofert:

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "WAŚ" Józef i Leszek WAŚ Spółka Jawna z siedzibą w Godzikowicach przy ul. Stalowej 7,9, 55-200 Oława, Tel. 71 313 95 18, Faks: 71 313 35 52, NIP 9121654900, REGON 931951967, ubiega się o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013. Priorytet 1 Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw "Przedsiębiorstwa i Innowacyjność", Działanie 1.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw, Schemat 1.1.A2: Dotacje inwestycyjne dla MŚP wspierające innowacyjność produktową i procesową na poziomie przedsiębiorstwa (z wyłączeniem projektów z zakresu turystyki) np. "Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji specjalnych lamp ostrzegawczych", dlatego ogłasza zapytania ofertowe w następujących tematach:
 • Dostawę automatu do odizolowywania
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa automatu do odizolowywania w celu wdrożenia innowacyjnej technologii produkcji specjalnych lamp ostrzegawczych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w tabeli z załączonym dokumencie do pobrania i jest zgodny z wnioskiem o dofinansowanie projektu pn. "Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji specjalnych lamp ostrzegawczych".

  Zawiadomienie o rozstrzygnięciu w formie pliku PDF | Zapytanie w formie pliku PDF pdf

 • Dostawę wtryskarki
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa wtryskarki o gramaturze wtrysku do 66 gramów oraz wtryskarki o gramaturze wtrysku do 105 gramów w celu wdrożenia innowacyjnej technologii produkcji specjalnych lamp ostrzegawczych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w tabeli z załączonym dokumencie do pobrania i jest zgodny z wnioskiem o dofinansowanie projektu pn. "Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji specjalnych lamp ostrzegawczych".

  Zawiadomienie o rozstrzygnięciu w formie pliku PDF | Zapytanie w formie pliku PDF pdf

 • Dostawę zgrzewarki ultradźwiękowej
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa zgrzewarki ultradźwiękowej w celu wdrożenia innowacyjnej technologii produkcji specjalnych lamp ostrzegawczych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w tabeli z załączonym dokumencie do pobrania i jest zgodny z wnioskiem o dofinansowanie projektu pn. "Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji specjalnych lamp ostrzegawczych".

  Zawiadomienie o rozstrzygnięciu w formie pliku PDF | Zapytanie w formie pliku PDF pdf

powered by internet SEA and GEX