ZADZWOŃ

Z kim chciałbyś u nas rozmawiać?
Sekretariat
Sekretariat
+ 48 71 313 95 18
Księgowość
Księgowość
+ 48 71 303 50 32
Dział sprzedaży
Dział sprzedaży
+ 48 71 303 50 13

Lampy zgodne z wymaganiami ADR

ADR – The European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road

(Europejska umowa dot. międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych przyjęta w Genewie 30 września 1957 r. (z późn. zm.), a ratyfikowana w Polsce w 1975 r. (Dz.U. nr 35 poz. 189)).
Umowa ADR składa się z: przepisów wprowadzających i 2 załączników technicznych A i B podzielonych na 9 części tematycznych. Załącznik A zawiera podział materiałów niebezpiecznych, załącznik B określa wymagania dot. pojazdów i załogi odnośnie konstrukcji i zatwierdzenia pojazdu (cz. 9). Przepisy nowelizowane są co 2 lata (w roku nieparzystym) z 6 miesięcznym okresem przejściowym.
Zgodnie z częścią 9 załącznika B oraz przepisami o ruchu drogowym oświetlenie zamontowane na pojazdach przewożących materiały i towary niebezpieczne musi spełniać określone wymogi.
Lampy WAŚ również wypełniają wymogi ADR, co potwierdzają świadectwa wydane przez niezależne, renomowane laboratorium. Odpowiednie wersje poszczególnych lamp z różnych grup produktowych uzyskały świadectwa ADR.
Poniżej wymienione lampy występują w wariantach, które mają potwierdzone spełnienie wymogów ADR. Lampy WAŚ są wystarczająco wytrzymałe i hermetyczne, z odpowiednio zabezpieczonym i dostosowanym okablowaniem. Zatem mogą być stosowane w pojazdach przeznaczonych do przewozu materiałów i towarów niebezpiecznych. Tym samym poszerzamy katalog pojazdów, na których używane są lampy WAŚ, a co za tym idzie również grono potencjalnych klientów.
Wszystkie nasze lampy z dopiskiem ADR przy numerze indeksu spełniają wymagania ADR dla pojazdów typu AT, FL, EX / II i EX / III i mogę być stosowane poza strefami 0 i 1. przed montażem prosimy zapoznać się z treścią raportu z testów ADR gdyż część lamp posiada dodatkowe obostrzenia dotyczące zasad prawidłowego montażu na pojeździe.

Lista naszych lamp spełniających warunki ADR, podzielona ze wzgledu na grupy produktowe:

Lampy ostrzegawcze

W218
IP6K9K
1471 ECO ADR
12V-24V
W217
IP6K9K
1470 ECO ADR
12V-24V
W218
IP6K9K
1469 ECO ADR
12V-24V
W217
IP6K9K
1468 ECO ADR
12V-24V
W117
IP 66/68
900.2 ADR
12V-24V
W117
IP 66/68
900.1 ADR
12V-24V
W117
IP 66/68
899.2 ADR
12V-24V
W117
IP 66/68
899.1 ADR
12V-24V
W117
IP 66/68
898.2 ADR
12V-24V
W117
IP 66/68
898.1 ADR
12V-24V
W126
IP 66/68
868.12DSYNC ADR
12V-24V
W126
IP 66/68
868.12D ADR
12V-24V
W126
IP 66/68
868.12SYNC ADR
12V-24V
W126
IP 66/68
868.12 ADR
12V-24V
W126
IP 66/68
868.10DSYNC ADR
12V-24V
W126
IP 66/68
868.10D ADR
12V-24V
W126
IP 66/68
868.10SYNC ADR
12V-24V
W126
IP 66/68
868.10 ADR
12V-24V
W126
IP 66/68
868.9DSYNC ADR
12V-24V
W126
IP 66/68
868.9D ADR
12V-24V
W126
IP 66/68
868.9SYNC ADR
12V-24V
W126
IP 66/68
868.9 ADR
12V-24V
W126
IP 66/68
868.6DSYNC ADR
12V-24V
W126
IP 66/68
868.6D ADR
12V-24V
W126
IP 66/68
868.6SYNC ADR
12V-24V
W126
IP 66/68
868.6 ADR
12V-24V
W126
IP 66/68
868.4DSYNC ADR
12V-24V
W126
IP 66/68
868.4D ADR
12V-24V
W126
IP 66/68
868.4SYNC ADR
12V-24V
W126
IP 66/68
868.4 ADR
12V-24V
W126
IP 66/68
868.3DSYNC ADR
12V-24V
W126
IP 66/68
868.3D ADR
12V-24V
W126
IP 66/68
868.3SYNC ADR
12V-24V
W126
IP 66/68
868.3 ADR
12V-24V
W126
IP 66/68
867.12DSYNC ADR
12V-24V
W126
IP 66/68
867.12D ADR
12V-24V
W126
IP 66/68
867.12SYNC ADR
12V-24V
W126
IP 66/68
867.12 ADR
12V-24V
W126
IP 66/68
867.10DSYNC ADR
12V-24V
W126
IP 66/68
867.10D ADR
12V-24V
W126
IP 66/68
867.10SYNC ADR
12V-24V
W126
IP 66/68
867.10 ADR
12V-24V
W126
IP 66/68
867.9DSYNC ADR
12V-24V
W126
IP 66/68
867.9D ADR
12V-24V
W126
IP 66/68
867.9SYNC ADR
12V-24V
W126
IP 66/68
867.9 ADR
12V-24V
W126
IP 66/68
867.6DSYNC ADR
12V-24V
W126
IP 66/68
867.6D ADR
12V-24V
W126
IP 66/68
867.6SYNC ADR
12V-24V
W126
IP 66/68
867.6 ADR
12V-24V
W126
IP 66/68
867.4DSYNC ADR
12V-24V
W126
IP 66/68
867.4D ADR
12V-24V
W126
IP 66/68
867.4SYNC ADR
12V-24V
W126
IP 66/68
867.4 ADR
12V-24V
W126
IP 66/68
867.3DSYNC ADR
12V-24V
W126
IP 66/68
867.3D ADR
12V-24V
W126
IP 66/68
867.3SYNC ADR
12V-24V
W126
IP 66/68
867.3 ADR
12V-24V
W126
IP 66/68
866.12DSYNC ADR
12V-24V
W126
IP 66/68
866.12D ADR
12V-24V
W126
IP 66/68
866.12SYNC ADR
12V-24V
W126
IP 66/68
866.12 ADR
12V-24V
W126
IP 66/68
866.10D ADR
12V-24V
W126
IP 66/68
866.10SYNC ADR
12V-24V
W126
IP 66/68
866.10 ADR
12V-24V
W126
IP 66/68
866.10DSYNC ADR
12V-24V
W126
IP 66/68
866.9DSYNC ADR
12V-24V
W126
IP 66/68
866.9D ADR
12V-24V
W126
IP 66/68
866.9SYNC ADR
12V-24V
W126
IP 66/68
866.9 ADR
12V-24V
W126
IP 66/68
866.6DSYNC ADR
12V-24V
W126
IP 66/68
866.6D ADR
12V-24V
W126
IP 66/68
866.6SYNC ADR
12V-24V
W126
IP 66/68
866.6 ADR
12V-24V
W126
IP 66/68
866.4DSYNC ADR
12V-24V
W126
IP 66/68
866.4D ADR
12V-24V
W126
IP 66/68
866.4SYNC ADR
12V-24V
W126
IP 66/68
866.4 ADR
12V-24V
W126
IP 66/68
866.3DSYNC ADR
12V-24V
W126
IP 66/68
866.3D ADR
12V-24V
W126
IP 66/68
866.3SYNC ADR
12V-24V
W126
IP 66/68
866.3 ADR
12V-24V
W112
IP 66/68
854.12 ADR
12V-24V
W112
IP 66/68
854.10 ADR
12V-24V
W112
IP 66/68
854.9 ADR
12V-24V
W112
IP 66/68
854.6 ADR
12V-24V
W112
IP 66/68
854.4 ADR
12V-24V
W112
IP 66/68
854.3 ADR
12V-24V
W112
IP 66/68
853.12 ADR
12V-24V
W112
IP 66/68
853.10 ADR
12V-24V
W112
IP 66/68
853.9 ADR
12V-24V
W112
IP 66/68
853.6 ADR
12V-24V
W112
IP 66/68
853.4 ADR
12V-24V
W112
IP 66/68
853.3 ADR
12V-24V
W112
IP 66/68
852.12 ADR
12V-24V
W112
IP 66/68
852.10 ADR
12V-24V
W112
IP 66/68
852.9 ADR
12V-24V
W112
IP 66/68
852.6 ADR
12V-24V
W112
IP 66/68
852.4 ADR
12V-24V
W112
IP 66/68
852.3 ADR
12V-24V

Lampy pozycyjne/obrysowe

W199
IP 66/68
1421 ADR
12V-24V
W198
IP 66/68
1420 ADR
12V-24V
W201
IP 66/68
1414 ADR
12V-24V
W201
IP 66/68
1413 ADR
12V-24V
W201
IP 66/68
1412 ADR
12V-24V
W199
IP 66/68
1404 ADR
12V-24V
W199
IP 66/68
1403 ADR
12V-24V
W199
IP 66/68
1402 ADR
12V-24V
W198
IP 66/68
1401 ADR
12V-24V
W198
IP 66/68
1400 ADR
12V-24V
W198
IP 66/68
1399 ADR
12V-24V
W168.8DD
IP 66/68
1394 DD P ADR
12V-24V
W168.8DD
IP 66/68
1394 DD L ADR
12V-24V
W168.8
IP 66/68
1393 P ADR
12V-24V
W168.8
IP 66/68
1393 L ADR
12V-24V
W168.7DD
IP 66/68
1392 DD P ADR
12V-24V
W168.7DD
IP 66/68
1392 DD L ADR
12V-24V
W168.7
IP 66/68
1391 P ADR
12V-24V
W168.7
IP 66/68
1391 L ADR
12V-24V
W168.6DD
IP 66/68
1390 DD P ADR
12V-24V
W168.6DD
IP 66/68
1390 DD L ADR
12V-24V
W168.6
IP 66/68
1389 P ADR
12V-24V
W168.6
IP 66/68
1389 L ADR
12V-24V
W168.8DD
IP 66/68
1347P ADR
12V-24V
W168.8DD
IP 66/68
1347L ADR
12V-24V
W168.8
IP 66/68
1346P ADR
12V-24V
W168.8
IP 66/68
1346L ADR
12V-24V
W168.7DD
IP 66/68
1345P ADR
12V-24V
W168.7DD
IP 66/68
1345L ADR
12V-24V
W168.7
IP 66/68
1344P ADR
12V-24V
W168.7
IP 66/68
1344L ADR
12V-24V
W45NS
IP 66/68
1261 ADR
12V-24V
W45N
IP 66/68
1260 ADR
12V-24V
W168.6DD
IP 66/68
1259P ADR
12V-24V
W168.6DD
IP 66/68
1259L ADR
12V-24V
W168.6
IP 66/68
1258P ADR
12V-24V
W168.6
IP 66/68
1258L ADR
12V-24V
W45NS
IP 66/68
1237 ADR
12V-24V
W45NS
IP 66/68
1236 ADR
12V-24V
W45NS
IP 66/68
1235 ADR
12V-24V
W45S
IP 66/68
1234 ADR
12V-24V
W45S
IP 66/68
1233 ADR
12V-24V
W45S
IP 66/68
1232 ADR
12V-24V
W45N
IP 66/68
1231 ADR
12V-24V
W45N
IP 66/68
1230 ADR
12V-24V
W45N
IP 66/68
1229 ADR
12V-24V
W175
IP 66/68
1225 ADR
12V-24V
W175
IP 66/68
1224 ADR
12V-24V
W175
IP 66/68
1223 ADR
12V-24V
W175
IP 66/68
1222 ADR
12V-24V
W174
IP 66/68
1221 ADR
12V-24V
W174
IP 66/68
1220 ADR
12V-24V
W174
IP 66/68
1219 ADR
12V-24V
W174
IP 66/68
1218 ADR
12V-24V
W168.5
IP 66/68
1174P ADR
12V-24V
W168.5
IP 66/68
1174L ADR
12V-24V
W168.5
IP 66/68
1173P ADR
12V-24V
W168.5
IP 66/68
1173L ADR
12V-24V
W168.4
IP 66/68
1172P ADR
12V-24V
W168.4
IP 66/68
1172L ADR
12V-24V
W168.4
IP 66/68
1171P ADR
12V-24V
W168.4
IP 66/68
1171L ADR
12V-24V
W168.3
IP 66/68
1170 ADR
12V-24V
W168.3
IP 66/68
1169 ADR
12V-24V
W168.2
IP 66/68
1168P ADR
12V-24V
W168.2
IP 66/68
1168L ADR
12V-24V
W168.2
IP 66/68
1167P ADR
12V-24V
W168.2
IP 66/68
1167L ADR
12V-24V
W168.1
IP 66/68
1166P ADR
12V-24V
W168.1
IP 66/68
1166L ADR
12V-24V
W168.1
IP 66/68
1165P ADR
12V-24V
W168.1
IP 66/68
1165L ADR
12V-24V
W158
IP 66/68
1140 ADR
12V-24V
W158
IP 66/68
1139 ADR
12V-24V
W158
IP 66/68
1138 ADR
12V-24V
W158
IP 66/68
1137 ADR
12V-24V
W157
IP 66/68
1136 ADR
12V-24V
W157
IP 66/68
1135 ADR
12V-24V
W157
IP 66/68
1134 ADR
12V-24V
W157
IP 66/68
1133 ADR
12V-24V
W148.4
IP 66/68
1100 ADR
12V-24V
W148.4
IP 66/68
1099 ADR
12V-24V
W148.3
IP 66/68
1098 ADR
12V-24V
W148.3
IP 66/68
1097 ADR
12V-24V
W148.2
IP 66/68
1096P ADR
12V-24V
W148.2
IP 66/68
1096L ADR
12V-24V
W148.2
IP 66/68
1095P ADR
12V-24V
W148.2
IP 66/68
1095L ADR
12V-24V
W148.1
IP 66/68
1094P ADR
12V-24V
W148.1
IP 66/68
1094L ADR
12V-24V
W148.1
IP 66/68
1093P ADR
12V-24V
W148.1
IP 66/68
1093L ADR
12V-24V
W135
IP 66/68
975 ADR
12V-24V
W47WW
IP 66/68
536Z ADR
12V-24V
W47WW
IP 66/68
536 ADR
12V-24V
W47WW
IP 66/68
535Z ADR
12V-24V
W47WW
IP 66/68
535 ADR
12V-24V
W47WW
IP 66/68
534Z ADR
12V-24V
W47WW
IP 66/68
534 ADR
12V-24V
W62
IP 66/68
287 ADR
12V-24V
W62
IP 66/68
286 ADR
12V-24V
W49
IP 66/68
242P ADR
12V-24V
W49
IP 66/68
242L ADR
12V-24V
W49
IP 66/68
241P ADR
12V-24V
W49
IP 66/68
241L ADR
12V-24V
W48
IP 66/68
239P ADR
12V-24V
W48
IP 66/68
239L ADR
12V-24V
W48
IP 66/68
238P ADR
12V-24V
W48
IP 66/68
238L ADR
12V-24V
W45
IP 66/68
222 ADR
12V-24V
W45
IP 66/68
222Z ADR
12V-24V
W45
IP 66/68
221 ADR
12V-24V
W45
IP 66/68
221Z ADR
12V-24V
W45
IP 66/68
220 ADR
12V-24V
W45
IP 66/68
220Z ADR
12V-24V
W44
IP 66/68
219P ADR
12V-24V
W44
IP 66/68
219Z ADR
12V-24V
W44
IP 66/68
218P ADR
12V-24V
W44
IP 66/68
218Z ADR
12V-24V
W44
IP 66/68
217P ADR
12V-24V
W44
IP 66/68
217Z ADR
12V-24V

Lampy oświetlenia tablicy rejestracyjnej

W88
IP 66/68
730 ADR
12V-24V
W72
IP 66/68
409 ADR
12V-24V
W72
IP 66/68
408 ADR
12V-24V
W53
IP 66/68
245 ADR
12V-24V
W52
IP 66/68
244 ADR
12V-24V

Lampy jednofunkcyjne przednie i tylne

W178
IP 66/68
1228 ADR
12V-24V

Lampy zespolone tylne

W168.9DD
IP6K9K
1443 DD P ADR
12V-24V
W168.9DD
IP6K9K
1443 DD L ADR
12V-24V
W168.9
IP6K9K
1442 P ADR
12V-24V
W168.9
IP6K9K
1442 L ADR
12V-24V
W168.9DD
IP6K9K
1441 DD P ADR
12V-24V
W168.9DD
IP6K9K
1441 DD L ADR
12V-24V
W168.9
IP6K9K
1440 P ADR
12V-24V
W168.9
IP6K9K
1440 L ADR
12V-24V
W193DD
IP6K9K
1354DD P ADR
12V-24V
W193DD
IP6K9K
1354DD L ADR
12V-24V
W191DD
IP6K9K
1353DD ADR
12V-24V
W193
IP6K9K
1352 ADR
12V-24V
W192
IP6K9K
1351 ADR
12V-24V
W191
IP6K9K
1350 ADR
12V-24V
W187/3DD
IP 66/68
1333 DD L/P ADR
12V-24V
W187/3DD
IP 66/68
1331 DD L/P ADR
12V-24V
W187/4DD
IP 66/68
1330 DD L/P ADR
12V-24V
W187/4DD
IP 66/68
1328 DD L/P ADR
12V-24V
W187/4DD
IP 66/68
1327 DD L/P ADR
12V-24V
W187/4DD
IP 66/68
1325 DD L/P ADR
12V-24V
W187DD
IP 66/68
1324 DD L/P ADR
12V-24V
W187DD
IP 66/68
1322 DD L/P ADR
12V-24V
W187/3
IP 66/68
1321 L/P ADR
12V-24V
W187/3
IP 66/68
1319 L/P ADR
12V-24V
W187/4
IP 66/68
1318 L/P ADR
12V-24V
W187/4
IP 66/68
1316 L/P ADR
12V-24V
W187/4
IP 66/68
1315 L/P ADR
12V-24V
W187/4
IP 66/68
1313 L/P ADR
12V-24V
W187
IP 66/68
1312 L/P ADR
12V-24V
W187
IP 66/68
1310 L/P ADR
12V-24V
W185DD
IP 66/68
1305 DD P ADR
12V-24V
W185DD
IP 66/68
1304 DD P ADR
12V-24V
W185DD
IP 66/68
1303 DD L ADR
12V-24V
W185DD
IP 66/68
1302 DD L ADR
12V-24V
W185DD
IP 66/68
1299 DD L/P ADR
12V-24V
W185DD
IP 66/68
1298 DD L/P ADR
12V-24V
W185
IP 66/68
1297 P ADR
12V-24V
W185
IP 66/68
1296 P ADR
12V-24V
W185
IP 66/68
1295 L ADR
12V-24V
W185
IP 66/68
1294 L ADR
12V-24V
W185
IP 66/68
1291 L/P ADR
12V-24V
W185
IP 66/68
1290 L/P ADR
12V-24V
W184DD
IP 66/68
1285 DD P ADR
12V-24V
W184DD
IP 66/68
1284 DD P ADR
12V-24V
W184DD
IP 66/68
1283 DD L ADR
12V-24V
W184DD
IP 66/68
1282 DD L ADR
12V-24V
W184DD
IP 66/68
1281 DD P ADR
12V-24V
W184DD
IP 66/68
1280 DD P ADR
12V-24V
W184DD
IP 66/68
1279 DD L ADR
12V-24V
W184DD
IP 66/68
1278 DD L ADR
12V-24V
W184
IP 66/68
1273 P ADR
12V-24V
W184
IP 66/68
1272 P ADR
12V-24V
W184
IP 66/68
1271 L ADR
12V-24V
W184
IP 66/68
1270 L ADR
12V-24V
W184
IP 66/68
1269 P ADR
12V-24V
W184
IP 66/68
1268 P ADR
12V-24V
W184
IP 66/68
1267 L ADR
12V-24V
W184
IP 66/68
1266 L ADR
12V-24V
W171DD P
IP 66/68
1201 DD/IP68 ADR
12V-24V
W171DD P
IP 66/68
1200 DD/IP68 ADR
12V-24V
W171DD P
IP 66/68
1199 DD/IP68 ADR
12V-24V
W171DD L
IP 66/68
1198 DD/IP68 ADR
12V-24V
W171DD L
IP 66/68
1197 DD/IP68 ADR
12V-24V
W171DD L
IP 66/68
1196 DD/IP68 ADR
12V-24V
W171P
IP 66/68
1195/IP68 ADR
12V-24V
W171P
IP 66/68
1194/IP68 ADR
12V-24V
W171P
IP 66/68
1193/IP68 ADR
12V-24V
W171L
IP 66/68
1192/IP68 ADR
12V-24V
W171L
IP 66/68
1191/IP68 ADR
12V-24V
W171L
IP 66/68
1190/IP68 ADR
12V-24V
W170DD P
IP 66/68
1189 DD/IP68 ADR
12V-24V
W170DD P
IP 66/68
1188 DD/IP68 ADR
12V-24V
W170DD P
IP 66/68
1187 DD/IP68 ADR
12V-24V
W170DD L
IP 66/68
1186 DD/IP68 ADR
12V-24V
W170DD L
IP 66/68
1185 DD/IP68 ADR
12V-24V
W170DD L
IP 66/68
1184 DD/IP68 ADR
12V-24V
W170P
IP 66/68
1183/IP68 ADR
12V-24V
W170P
IP 66/68
1182/IP68 ADR
12V-24V
W170P
IP 66/68
1181/IP68 ADR
12V-24V
W170L
IP 66/68
1180/IP68 ADR
12V-24V
W170L
IP 66/68
1179/IP68 ADR
12V-24V
W170L
IP 66/68
1178/IP68 ADR
12V-24V
W150DD
IP 66/68
1151 DD L/P WAS 7 ADR
12V-24V
W150DD
IP 66/68
1151 DD L/P WAS 5 ADR
12V-24V
W150DD
IP 66/68
1151 DD L/P ADR
12V-24V
W150DD
IP 66/68
1150 DD P WAS 7 ADR
12V-24V
W150DD
IP 66/68
1150 DD P WAS 5 ADR
12V-24V
W150DD
IP 66/68
1150 DD P ADR
12V-24V
W150DD
IP 66/68
1149 DD L WAS 7 ADR
12V-24V
W150DD
IP 66/68
1149 DD L WAS 5 ADR
12V-24V
W150DD
IP 66/68
1149 DD L ADR
12V-24V
W150DD
IP 66/68
1148 DD L/P WAS 7 ADR
12V-24V
W150DD
IP 66/68
1148 DD L/P WAS 5 ADR
12V-24V
W150DD
IP 66/68
1148 DD L/P ADR
12V-24V
W150
IP 66/68
1147 L/P WAS 7 ADR
12V-24V
W150
IP 66/68
1147 L/P WAS 5 ADR
12V-24V
W150
IP 66/68
1147 L/P ADR
12V-24V
W150
IP 66/68
1146 P WAS 7 ADR
12V-24V
W150
IP 66/68
1146 P WAS 5 ADR
12V-24V
W150
IP 66/68
1146 P ADR
12V-24V
W150
IP 66/68
1145L WAS 7 ADR
12V-24V
W150
IP 66/68
1145L WAS 5 ADR
12V-24V
W150
IP 66/68
1145L ADR
12V-24V
W150
IP 66/68
1144 L/P WAS 7 ADR
12V-24V
W150
IP 66/68
1144 L/P WAS 5 ADR
12V-24V
W150
IP 66/68
1144 L/P ADR
12V-24V
W154/12
IP 66/68
1130 12F WAS ADR
12V-24V
W154/12
IP 66/68
1130 12F ADR
12V-24V
W154
IP 66/68
1130 2F WAS ADR
12V-24V
W154
IP 66/68
1130 2F ADR
12V-24V
W153DD
IP 66/68
1129 DD WAS ADR
12V-24V
W153DD
IP 66/68
1129 DD ADR
12V-24V
W153
IP 66/68
1128 WAS ADR
12V-24V
W153
IP 66/68
1128 ADR
12V-24V
W150DD
IP 66/68
1125 DD L/P WAS 7 ADR
12V-24V
W150DD
IP 66/68
1125 DD L/P WAS 5 ADR
12V-24V
W150DD
IP 66/68
1125 DD L/P ADR
12V-24V
W150DD
IP 66/68
1124 DD L/P WAS 7 ADR
12V-24V
W150DD
IP 66/68
1124 DD L/P WAS 5 ADR
12V-24V
W150DD
IP 66/68
1124 DD L/P ADR
12V-24V
W150DD
IP 66/68
1123 DD L/P WAS 7 ADR
12V-24V
W150DD
IP 66/68
1123 DD L/P ADR
12V-24V
W150DD
IP 66/68
1122 DD P WAS 7 ADR
12V-24V
W150DD
IP 66/68
1122 DD P WAS 5 ADR
12V-24V
W150DD
IP 66/68
1122 DD P ADR
12V-24V
W150DD
IP 66/68
1121 DD P WAS 7 ADR
12V-24V
W150DD
IP 66/68
1121 DD P WAS 5 ADR
12V-24V
W150DD
IP 66/68
1121 DD P ADR
12V-24V
W150DD
IP 66/68
1120 DD P WAS 7 ADR
12V-24V
W150DD
IP 66/68
1120 DD P ADR
12V-24V
W150DD
IP 66/68
1119 DD L WAS 7 ADR
12V-24V
W150DD
IP 66/68
1119 DD L WAS 5 ADR
12V-24V
W150DD
IP 66/68
1119 DD L ADR
12V-24V
W150DD
IP 66/68
1118 DD L WAS 7 ADR
12V-24V
W150DD
IP 66/68
1118 DD L WAS 5 ADR
12V-24V
W150DD
IP 66/68
1118 DD L ADR
12V-24V
W150DD
IP 66/68
1117 DD L WAS 7 ADR
12V-24V
W150DD
IP 66/68
1117 DD L ADR
12V-24V
W150DD
IP 66/68
1116 DD L/P WAS 7 ADR
12V-24V
W150DD
IP 66/68
1116 DD L/P WAS 5 ADR
12V-24V
W150DD
IP 66/68
1116 DD L/P ADR
12V-24V
W150DD
IP 66/68
1115 DD L/P WAS 7 ADR
12V-24V
W150DD
IP 66/68
1115 DD L/P WAS 5 ADR
12V-24V
W150DD
IP 66/68
1115 DD L/P ADR
12V-24V
W150DD
IP 66/68
1114 DD L/P WAS7 ADR
12V-24V
W150DD
IP 66/68
1114 DD L/P ADR
12V-24V
W150
IP 66/68
1113 L/P WAS 7 ADR
12V-24V
W150
IP 66/68
1113 L/P WAS 5 ADR
12V-24V
W150
IP 66/68
1113 L/P ADR
12V-24V
W150
IP 66/68
1112 L/P WAS 7 ADR
12V-24V
W150
IP 66/68
1112 L/P WAS 5 ADR
12V-24V
W150
IP 66/68
1112 L/P ADR
12V-24V
W150
IP 66/68
1111 L/P WAS 7 ADR
12V-24V
W150
IP 66/68
1111 L/P ADR
12V-24V
W150
IP 66/68
1110 P WAS 7 ADR
12V-24V
W150
IP 66/68
1110 P WAS 5 ADR
12V-24V
W150
IP 66/68
1110 P ADR
12V-24V
W150
IP 66/68
1109 P WAS 7 ADR
12V-24V
W150
IP 66/68
1109 P WAS 5 ADR
12V-24V
W150
IP 66/68
1109 P ADR
12V-24V
W150
IP 66/68
1108 P WAS 7 ADR
12V-24V
W150
IP 66/68
1108 P ADR
12V-24V
W150
IP 66/68
1107 L WAS 7 ADR
12V-24V
W150
IP 66/68
1107 L WAS 5 ADR
12V-24V
W150
IP 66/68
1107 L ADR
12V-24V
W150
IP 66/68
1106 L WAS 7 ADR
12V-24V
W150
IP 66/68
1106 L WAS 5 ADR
12V-24V
W150
IP 66/68
1106 L ADR
12V-24V
W150
IP 66/68
1105 L WAS 7 ADR
12V-24V
W150
IP 66/68
1105 L ADR
12V-24V
W150
IP 66/68
1104 L/P WAS 7 ADR
12V-24V
W150
IP 66/68
1104 L/P WAS 5 ADR
12V-24V
W150
IP 66/68
1104 L/P ADR
12V-24V
W150
IP 66/68
1103 L/P WAS 7 ADR
12V-24V
W150
IP 66/68
1103 L/P WAS 5 ADR
12V-24V
W150
IP 66/68
1103 L/P ADR
12V-24V
W150
IP 66/68
1102 L/P WAS 7 ADR
12V-24V
W150
IP 66/68
1102 L/P ADR
12V-24V
W146
IP 66/68
1091/I ADR
12V-24V
W146
IP 66/68
1091 ADR
12V-24V
W146
IP 66/68
1090/I ADR
12V-24V
W146
IP 66/68
1090 ADR
12V-24V
W145
IP 66/68
1089/I ADR
12V-24V
W145
IP 66/68
1089 ADR
12V-24V
W145
IP 66/68
1088/I ADR
12V-24V
W145
IP 66/68
1088 ADR
12V-24V
W138DP
IP 66/68
1064/IP68 ADR
12V-24V
W138DP
IP 66/68
1063/IP68 ADR
12V-24V
W138DP
IP 66/68
1062/IP68 ADR
12V-24V
W138DL
IP 66/68
1061/IP68 ADR
12V-24V
W138DL
IP 66/68
1060/IP68 ADR
12V-24V
W138DL
IP 66/68
1059/IP68 ADR
12V-24V
W137DP
IP 66/68
1040/IP68 ADR
12V-24V
W137DP
IP 66/68
1039/IP68 ADR
12V-24V
W137DP
IP 66/68
1038/IP68 ADR
12V-24V
W137DL
IP 66/68
1037/IP68 ADR
12V-24V
W137DL
IP 66/68
1036/IP68 ADR
12V-24V
W137DL
IP 66/68
1035/IP68 ADR
12V-24V
W111
IP 66/68
821 ADR
12V-24V
W95
IP 66/68
764 ADR
12V-24V
W95
IP 66/68
763 ADR
12V-24V
W94
IP 66/68
762 ADR
12V-24V
W94
IP 66/68
761 ADR
12V-24V
W93
IP 66/68
760 ADR
12V-24V
W93
IP 66/68
759 ADR
12V-24V
W92
IP 66/68
758 ADR
12V-24V
W92
IP 66/68
757 ADR
12V-24V
W92
IP 66/68
756 ADR
12V-24V
W91
IP 66/68
754 ADR
12V-24V
W91
IP 66/68
753 ADR
12V-24V
W91
IP 66/68
752 ADR
12V-24V
W91
IP 66/68
751 ADR
12V-24V
W95
IP 66/68
744 ADR
12V-24V
W95
IP 66/68
743 ADR
12V-24V
W94
IP 66/68
742 ADR
12V-24V
W94
IP 66/68
741 ADR
12V-24V
W93
IP 66/68
740 ADR
12V-24V
W93
IP 66/68
739 ADR
12V-24V
W92
IP 66/68
738 ADR
12V-24V
W92
IP 66/68
737 ADR
12V-24V
W92
IP 66/68
736 ADR
12V-24V
W91
IP 66/68
734 ADR
12V-24V
W91
IP 66/68
733 ADR
12V-24V
W91
IP 66/68
732 ADR
12V-24V
W91
IP 66/68
731 ADR
12V-24V
W67LIP
IP 66/68
318KR ADR
12V-24V
W67LIP
IP 66/68
318 ADR
12V-24V
W67LIP
IP 66/68
317KR ADR
12V-24V
W67LIP
IP 66/68
317 ADR
12V-24V
W67L
IP 66/68
316KR ADR
12V-24V
W67L
IP 66/68
316 ADR
12V-24V
W66P
IP 66/68
315KR ADR
12V-24V
W66P
IP 66/68
315 ADR
12V-24V
W66P
IP 66/68
314KR ADR
12V-24V
W66P
IP 66/68
314 ADR
12V-24V
W66L
IP 66/68
313KR ADR
12V-24V
W66L
IP 66/68
313 ADR
12V-24V
W66L
IP 66/68
312KR ADR
12V-24V
W66L
IP 66/68
312 ADR
12V-24V
W66L
IP 66/68
311KR ADR
12V-24V
W66L
IP 66/68
311 ADR
12V-24V

Lampy robocze

W166 2000
IP6K9K
1464 ADR
12V-24V
W164 5000
IP 66/68
1307/II ADR
12V-70V
W164 5000
IP 66/68
1307/I ADR
12V-70V
W164 5000
IP 66/68
1307 ADR
12V-70V
W164 5000
IP 66/68
1306/II ADR
12V-70V
W164 5000
IP 66/68
1306/I ADR
12V-70V
W164 5000
IP 66/68
1306 ADR
12V-70V
W163 2000
IP 66/68
1216 ADR
12V-24V
W163 4000
IP 66/68
1213 ADR
12V-70V
W163 4000
IP 66/68
1212 ADR
12V-70V
W166 4000
IP 66/68
1162 ADR
12V-70V
W166 4000
IP 66/68
1161 ADR
12V-70V
W164 7000
IP 66/68
1158/II ADR
12V-70V
W164 7000
IP 66/68
1158/I ADR
12V-70V
W164 7000
IP 66/68
1158 ADR
12V-70V
W164 7000
IP 66/68
1157/II ADR
12V-70V
W164 7000
IP 66/68
1157/I ADR
12V-70V
W164 7000
IP 66/68
1157 ADR
12V-70V
W163 5000
IP 66/68
1156 ADR
12V-70V
W163 5000
IP 66/68
1155 ADR
12V-70V
W82
IP 66/68
697 ADR
12V-24V
W82
IP 66/68
695.1 ADR
12V-24V
W82
IP 66/68
695 ADR
12V-24V
W82
IP 66/68
693 ADR
12V-24V
W82
IP 66/68
691.1 ADR
12V-24V
W82
IP 66/68
691 ADR
12V-24V
W81
IP 66/68
689 ADR
12V-24V
W81
IP 66/68
687.1 ADR
12V-24V
W81
IP 66/68
687 ADR
12V-24V
W81
IP 66/68
685 ADR
12V-24V
W81
IP 66/68
683.1 ADR
12V-24V
W81
IP 66/68
683 ADR
12V-24V
powered by internet SEA & GEX
Certyfikat ISO 9001 | ISO 14001
Informujemy że firma WAŚ nie prowadzi sprzedaży detalicznej!
Dlatego zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i złożenie zamówienia u najbliższego dystrybutora naszej firmy.

ZAMÓWIENIA ONLINE DOSTĘPNE SĄ TYLKO DLA ZALOGOWANYCH UŻYTKOWNIKÓW

W celu założenia konta, prosimy o kontakt z handlowcem!

KONTA ZAKŁADANE SĄ WYŁACZNIE ZA POŚREDNICTWEM HANDLOWCÓW

PRZYPOMNIJ MI DOSTĘP?

TOP