ZADZWOŃ

Z kim chciałbyś u nas rozmawiać?
Sekretariat
Sekretariat
+ 48 71 313 95 18
Księgowość
Księgowość
+ 48 71 303 50 32
Dział sprzedaży
Dział sprzedaży
+ 48 71 303 50 13

Certyfikaty i homologacje

Homologacja europejska E20

Oświetlenie tak jak wiele innych elementów pojazdów mechanicznych dopuszczonych do ruchu wymaga świadectwa homologacji określającego zgodność z regulaminami określającymi bezpieczeństwo budowy i eksploatacji. Przepisy standaryzujące wymagania techniczne zawierają Regulaminy Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych. Stanowią one załączniki do tak zwanego Porozumienia Genewskiego z roku 1958, określającego zasady wzajemnego uznawania pojazdów, elementów wyposażenia i części przebadanych zgodnie ze znormalizowanymi procedurami, tak zwanymi regulaminami homologacyjnymi. Od tego czasu regulamin EKG ONZ przeszedł wiele korekt, uzupełnień i zmian. Jednak istotą systemu homologacji międzynarodowej, funkcjonującej zgodnie z Porozumieniem Genewskim z roku 1958, jest zapewnienie ujednoliconych i uzgodnionych pomiędzy sygnatariuszami porozumienia, wymagań technicznych oraz ich wzajemnie uznawanie. We wszystkich krajach w które przyjęły ratyfikację porozumienia, organ administracji państwowej odpowiedzialny za udzielanie homologacji, ma w ramach swoich obowiązków, zawiadomić wszystkich pozostałych członków porozumienia o każdej wydanej przez siebie homologacji.

W Polsce to Instytut Transportu Samochodowego przeprowadza badania homologacyjne urządzeń oświetleniowych pojazdów samochodowych oraz sygnalizacyjnych wykonanych z materiałów odblaskowych. W tamach ITS to Zakład Oświetlenia i Wyposażenia Elektrycznego Pojazdów wykonuje badania homologacyjne urządzeń oświetleniowych pojazdów samochodowych oraz sygnalizacyjnych wykonanych z materiałów odblaskowych według Regulaminów EKG ONZ:

 • reflektory ze światłem mijania i drogowym wg Reg. nr 1, 5, 8, 20, 31, 56, 57, 72, 82, 98, 112, 113
 • reflektory przeciwmgłowe wg Reg. nr 19
 • światła do jazdy dziennej wg Reg. nr 87
 • lampy sygnałowe pozycyjne i hamowania wg Reg. nr 7, 50
 • lampy sygnałowe kierunku jazdy wg Reg. nr 6, 50
 • lampy sygnałowe obrysowe wg Reg. nr 91
 • lampy cofania wg Reg nr 23
 • lampy tylne przeciwmgłowe wg Reg. nr 38
 • lampy parkowania wg Reg. nr 77
 • lampy narożne (cornering lamps) wg Reg. nr 119
 • lampy oświetlenia tylnej tablicy rejestracyjnej wg Reg. nr 4
 • specjalne lampy ostrzegawcze wg Reg. nr 65
 • żarówki samochodowe wg Reg. nr 37, 99
 • pojazdy samochodowe naczepy i przyczepy wg Reg. nr 48
 • lusterka wg Reg. nr 46
 • urządzenia odblaskowe wg Reg. nr 3, 104
 • trójkąty ostrzegawcze wg Reg. nr 27
 • tablice wyróżniające pojazdy ciężkie i długie wg Reg. nr 70
 • tablice wyróżniające pojazdy wolno poruszające się wg Reg. nr 69

Ponadto ratyfikowanie przez Polskę regulaminu EKG ONZ oznaczało konieczność dostosowanie przepisów krajowych do wymagań homologacyjnych oraz dopuszczenie do handlu na swoim terenie wyrobami posiadającymi homologacje wydane przez inne kraje.

Co za tym idzie oznaczenie E20 (oznaczenie homologacji wykonanej w Polsce) oznacza, że produkt jest jednocześnie dopuszczony do użytku w pojazdach mechanicznych we wszystkich krajach, które przyjęły porozumienie z EKG ONZ. Na dzień dzisiejszy do grona tych państw nie zaliczają się już tylko kraje Unii Europejskiej bo jest tam miedzy innymi Japonia, Australia czy Afryka Południowa, ale uwaga jeszcze nie przyjęły porozumienia Chiny. Niektóre oznaczenia: E1-Niemcy, E2- Francja, E3- Włochy, E4- Holandia, E5- Szwecja, E6- Belgia, E7 – Węgry, E8- Czechy, E9- Hiszpania, E10- Jugosławia, E11- Anglia, E12- Austria, E20- Poland, E21-Portugalia.

Certyfikat ISO 9001

ISO 9001 to międzynarodowa norma określająca wymagania, które powinien spełniać system zarządzania jakością w organizacji jaką może być np. zakład produkcyjny. Standard ten funkcjonuje od 1987, choć jego pierwowzór powstał już 8 lat wcześniej i został opublikowany przez British Standards Institution jako BS5750. Dziś ISO 9001 to standard akceptowany i rozpoznawany na całym świecie.

Do głównych wymagań normy ISO 9001 należą między innymi wprowadzenie nadzoru nad dokumentacją i zapisami, zaangażowanie kierownictwa w budowanie systemu zarządzania jakością, usystematyzowanie zarządzania zasobami, ustanowienie procesów realizacji wyrobu, dokonywanie systematycznych pomiarów zadowolenia klienta, jakości wyrobów i procesów wytwórczych.

Wszystkie te wymagania są szczegółowo opisane w przedmiotowej normie i uwzględniają osiem zasad jakości:

 1. zorientowanie na klienta (pozycja organizacji na rynku jest zależna od jej klientów);
 2. przywództwo (kierownictwo organizacji wypracowuje kierunki jego rozwoju);
 3. zaangażowanie ludzi (najcenniejszym dobrem organizacji są ludzie);
 4. podejście procesowe (skuteczność i efektywność organizacji zależą w głównej mierze od jakości realizowanych w niej procesów);
 5. systemowe podejście do zarządzania (zarządzanie jakością jest traktowane jako zarządzanie wzajemnie ze sobą powiązanymi procesami);
 6. ciągłe doskonalenie (stałym celem organizacji jest ciągłe doskonalenie realizowanych w niej procesów);
 7. rzeczowe podejście do podejmowania decyzji (podejmowanie decyzji opiera się na analitycznej, logicznej bądź intuicyjnej analizie wszelkich dostępnych danych i informacji);
 8. wzajemne korzyści w stosunkach z dostawcami (tworzenie wzajemnie korzystnych stosunków z dostawcami materiałów i usług stanowi dla organizacji gwarancję wysokiej jakości).

Certyfikat zgodności z normą ISO 9001 wydają niezależne jednostki certyfikujące.

Certyfikat ISO 14001

ISO 14001 to międzynarodowa norma określająca wymagania odnośnie systemu zarządzania środowiskowego zwanego niekiedy ekozarządzaniem. Podobnie jak to miało miejsce z ISO 9001 standard ten miał swój pierwowzór opublikowany przez British Standards Institution jako BS7750 w roku 1992. Dopiero od 1996 roku funkcjonuje on jako międzynarodowy standard ISO 14001 i jest rozpowszechniany na całym świecie.

Głównym zadaniem niniejszej normy jest wspomaganie procesu ochrony środowiska i zapobieganie zanieczyszczeniom w sposób uwzględniający potrzeby społeczno-ekonomiczne tak by w procesie stałego doskonalenia uzyskiwać poprawę efektów działalności środowiskowej.

Norma ISO 14001, podobnie jak inne normy definiujące wymagania systemów zarządzania, została zbudowana z uwzględnieniem tak zwanego cyklu Deminga (PDCA). Zakłada ona cztery etapy działania: plan - planuj, do - wykonaj, check - sprawdź, act – działaj. Dlatego w ramach wdrożenia poszczególnych etapów normy należy zrealizować następujące działania:

 • ustalenie celów i procesów niezbędnych do uzyskania wyników zgodnych z polityką środowiskową firmy w ramach etapu PLANUJ (P)
 • wdrożenie tych procesów w ramach etapu REALIZUJ (D)
 • monitorowanie i pomiar procesów w odniesieniu do polityki, celów i zadań środowiskowych, wymagań prawnych i innych oraz przedstawianie ich wyników w ramach SPRAWDŹ (C)
 • podejmowanie działań dotyczących ciągłego doskonalenia funkcjonowania systemu zarządzania środowiskowego – DZIAŁAJ (A)

Najbardziej aktualna norma wydana została w 2023 roku.

powered by internet SEA & GEX
Certyfikat ISO 9001 | ISO 14001
Informujemy że firma WAŚ nie prowadzi sprzedaży detalicznej!
Dlatego zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i złożenie zamówienia u najbliższego dystrybutora naszej firmy.
W celu założenia konta, prosimy o kontakt z handlowcem!

KONTA ZAKŁADANE SĄ WYŁACZNIE ZA POŚREDNICTWEM HANDLOWCÓW

PRZYPOMNIJ MI DOSTĘP?

TOP
Logo WAŚ

Pliki cookies na stronie PTS WAŚ

Drogi Użytkowniku, w celu świadczenia najwyższej jakości usług nasza strona wykorzystuje pliki cookies, które przetwarzane są przez nas oraz Naszych Partnerów. Klikając na przycisk „Akceptuję” wyrażasz zgodę na przetwarzanie twoich danych osobowych dotyczących aktywności na naszej stronie. W każdej chwili możesz wycofać wcześniej wyrażoną zgodę.

Jakie są prawa Użytkownika?

Akceptacja plików cookies jest w pełni dobrowolna. W każdej chwili istnieje możliwość wycofania lub ograniczenia wcześniej złożonej zgody na konkretne pliki cookies poprzez kliknięcię przycisku „Ustawienia zaawansowane” lub zmianę ustawień przeglądarki.
Możliwe jest również złożenie sprzeciwu dotyczącego przetwarzanych danych zapisanych w plikach cookies, a także złożenie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie w zakładce Polityka Prywatności oraz Obowiązek Informacyjny.