ZADZWOŃ

Z kim chciałbyś u nas rozmawiać?
Sekretariat
Sekretariat
+ 48 71 313 95 18
Księgowość
Księgowość
+ 48 71 303 50 32
Dział sprzedaży
Dział sprzedaży
+ 48 71 303 50 13

Zapytania ofertowe

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „WAŚ” Józef i Leszek WAŚ Spółka Jawna, ul. Stalowa 7-9, 55-200 Godzikowice, Tel.: 71 303 50 33, Faks: 71 313 35 52, NIP 9121654900, REGON 931951967 ubiegając się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Poddziałanie 3.3.3. Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to brand, pn. „Wsparcie rozwoju eksportu poprzez promocję oferty produktowej firmy WAS na rynkach zagranicznych” zaprasza do składania ofert:

Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw

  Przedmiotem zamówienia są usługi zapewnienia udziału w charakterze wystawcy przedstawicieli Zamawiającego na następujących imprezach targowo-wystawienniczych:
 • w imprezie targowo-wystawienniczej – ZEA – Automechanika Dubai - 2017
 • w imprezie targowo-wystawienniczej – ZEA – Automechanika Dubai – 2018
 • w imprezie targowo-wystawienniczej – Rosja - MIMS Automechanika - 2017
 • w imprezie targowo-wystawienniczej – Rosja - MIMS Automechanika - 2018
 • w imprezie targowo-wystawienniczej – Chiny - Automechanika Shanghai - 2017
 • w imprezie targowo-wystawienniczej – Chiny - Automechanika Shanghai - 2018
 • w imprezie targowo-wystawienniczej – Algieria - Equip Auto - 2018
 • w imprezie targowo-wystawienniczej – RPA - Automechanika South Africa - 2018
 • w imprezie targowo-wystawienniczej – USA- AAPEX - 2017
 • w imprezie targowo-wystawienniczej – USA – AAPEX - 2018
 • w imprezie targowo-wystawienniczej – USA - Automechnika Chicago - 2017
 • w imprezie targowo-wystawienniczej – Wielka Brytania - Automechanika Birmingham 2017
 • w imprezie targowo-wystawienniczej – Włochy - Autoptomotec Bolonia 2017
 • w imprezie targowo-wystawienniczej – Włochy - Autoptomotec Bolonia 2018
 • w imprezie targowo-wystawienniczej – Niemcy - Automechanika Frankfurt 2018
 • w imprezie targowo-wystawienniczej -Targi Techniki Motoryzacyjnej – TTM - 2018
Celem udziału ww. imprezach jest wsparcie rozwoju eksportu poprzez promocję oferty produktowej firmy Zamawiającego na rynkach zagranicznych.

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu w formie pliku PDF Zapytanie w formie pliku PDF

„Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „WAŚ” Józef i Leszek WAŚ Spółka Jawna” z siedzibą przy ul. Stalowej 7-9 w Godzikowicach (kod pocztowy 55-200 Oława), Tel. 71 313 95 18, NIP: 9121654900, REGON: 931951967 planuje do realizacji projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje Działanie 1.4 „Internacjonalizacja przedsiębiorstw” Poddziałanie 1.4.1 „Internacjonalizacja przedsiębiorstw – konkurs horyzontalny” Schemat 1.4 A Tworzenie nowych modeli biznesowych MŚP pn. „Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu przez Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „WAŚ” Józef i Leszek WAŚ Spółka Jawna” i zaprasza do składania ofert:

Plan Rozwoju Eksportu

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu zgodnie z zapisami obowiązującymi w działaniu 1.4 „Internacjonalizacja przedsiębiorstw” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020.

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu w formie pliku PDF Zapytanie w formie pliku PDF

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „WAŚ” Józef i Leszek WAŚ Spółka Jawna, ul. Stalowa 7-9, 55-200 Godzikowice, Tel.: 71 303 50 33, Faks: 71 313 35 52, NIP 9121654900, REGON 931951967 realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020 Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje Działanie 1.2 „Innowacyjne przedsiębiorstwa” Poddziałanie 1.2.1 Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkurs horyzontalny” Schemat 1.2 A „Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R” pn. „Rozwój innowacyjności i działalności B+R Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „WAŚ” poprzez realizację prac badawczo-rozwojowych nad wykorzystaniem technologii światła laserowego.” i zaprasza do składania ofert:

Dostawa maszyn i urządzeń

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa maszyn i urządzeń niezbędnych do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych nad wykorzystaniem technologii światła laserowego” nr referencyjny: 1/2016

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu w formie pliku PDF Zapytanie w formie pliku PDF

Dostawa maszyn i urządzeń

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa maszyn i urządzeń niezbędnych do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych nad wykorzystaniem technologii światła laserowego” nr referencyjny: 2/2016

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu w formie pliku PDF Zapytanie w formie pliku PDF

„Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „WAŚ” Józef i Leszek WAŚ Spółka Jawna” z siedzibą przy ul. Stalowej 7-9 w Godzikowicach (kod pocztowy 55-200 Oława), Tel. 71 313 95 18, NIP: 9121654900, REGON: 931951967 planuje do realizacji projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje Działanie 1.4 „Internacjonalizacja przedsiębiorstw” Poddziałanie 1.4.1 „Internacjonalizacja przedsiębiorstw – konkurs horyzontalny” Schemat 1.4 A Tworzenie nowych modeli biznesowych MŚP pn. „Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu przez Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „WAŚ” Józef i Leszek WAŚ Spółka Jawna” i zaprasza do składania ofert:

Plan Rozwoju Eksportu

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu zgodnie z zapisami obowiązującymi w działaniu 1.4 „Internacjonalizacja przedsiębiorstw” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020.

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu w formie pliku PDF Zapytanie w formie pliku PDF

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "WAŚ" Józef i Leszek WAŚ Spółka Jawna z siedzibą w Godzikowicach przy ul. Stalowej 7,9, 55-200 Oława, Tel. 71 313 95 18, Faks: 71 313 35 52, NIP 9121654900, REGON 931951967, ubiega się o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013. Priorytet 1 Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw "Przedsiębiorstwa i Innowacyjność", Działanie 1.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw, Schemat 1.1.A2: Dotacje inwestycyjne dla MŚP wspierające innowacyjność produktową i procesową na poziomie przedsiębiorstwa (z wyłączeniem projektów z zakresu turystyki) np. "Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji specjalnych lamp ostrzegawczych", dlatego ogłasza zapytania ofertowe w następujących tematach:

Dostawę automatu do odizolowywania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa automatu do odizolowywania w celu wdrożenia innowacyjnej technologii produkcji specjalnych lamp ostrzegawczych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w tabeli z załączonym dokumencie do pobrania i jest zgodny z wnioskiem o dofinansowanie projektu pn. "Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji specjalnych lamp ostrzegawczych".

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu w formie pliku PDF Zapytanie w formie pliku PDF

Dostawę wtryskarki

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wtryskarki o gramaturze wtrysku do 66 gramów oraz wtryskarki o gramaturze wtrysku do 105 gramów w celu wdrożenia innowacyjnej technologii produkcji specjalnych lamp ostrzegawczych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w tabeli z załączonym dokumencie do pobrania i jest zgodny z wnioskiem o dofinansowanie projektu pn. "Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji specjalnych lamp ostrzegawczych".

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu w formie pliku PDF Zapytanie w formie pliku PDF

Dostawę zgrzewarki ultradźwiękowej

Przedmiotem zamówienia jest dostawa zgrzewarki ultradźwiękowej w celu wdrożenia innowacyjnej technologii produkcji specjalnych lamp ostrzegawczych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w tabeli z załączonym dokumencie do pobrania i jest zgodny z wnioskiem o dofinansowanie projektu pn. "Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji specjalnych lamp ostrzegawczych".

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu w formie pliku PDF Zapytanie w formie pliku PDF
powered by internet SEA & GEX
Certyfikat ISO 9001 | ISO 14001
Informujemy że firma WAŚ nie prowadzi sprzedaży detalicznej!
Dlatego zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i złożenie zamówienia u najbliższego dystrybutora naszej firmy.
W celu założenia konta, prosimy o kontakt z handlowcem!

KONTA ZAKŁADANE SĄ WYŁACZNIE ZA POŚREDNICTWEM HANDLOWCÓW

PRZYPOMNIJ MI DOSTĘP?

TOP