ZADZWOŃ

Z kim chciałbyś u nas rozmawiać?
Sekretariat
Sekretariat
+ 48 71 313 95 18
Księgowość
Księgowość
+ 48 71 303 50 32
Dział sprzedaży
Dział sprzedaży
+ 48 71 303 50 13

Produkcja w zgodzie z naturą

Dziś idea bycia nowoczesnym w przemyśle, nie ogranicza się jedynie do posiadania innowacyjnego parku maszynowego. Równie ważna jest świadomość ekologiczna i racjonalne kształtowanie środowiska, gospodarowanie zasobami środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju i przeciwdziałanie zanieczyszczeniom oraz gospodarka odpadami i jego przetwórstwo czy recykling.

Aspekty ochrony środowiska wdrożone w naszej firmie to:

PRODUKTY

energooszczędne, o długiej żywotność, a zużyte w całości nadaje się do procesów odzysku (zarówno recykling materiałów z tworzyw sztucznych jak i elementów metalowych). Dodatkowo znakowane etykietą informacyjną, jako sprzęt elektryczny i elektroniczny.

PRODUKCJA

linia technologiczna spełniająca wymagania najlepszych dostępnych technik (BAT), nowoczesny park maszynowy, instalacje mało emisyjne, zarówno w zakresie emisji gazów, pyłów, hałasu jak i ścieków przemysłowych a technologia małoodpadowa.

EKSPLOATACJA ZAKŁADU

nie wymaga zużycia dużych ilości surowców naturalnych w tym paliw, wody i innych mediów, zorganizowana gospodarka wodno-ściekowa, niskie ryzyko poważnej awarii przemysłowej – wysoko zaawansowane zabezpieczenia ppoż. oraz ochrony przeciwporażeniowej.

WYMAGANIA FORMALNO-PRAWNE

zatwierdzony Decyzją Starosty Oławskiego Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi (współpraca z zakładami unieszkodliwiania) oraz przyjęta Informacja o odpadach innych niż niebezpieczne. Przyjęte Zgłoszenie instalacji emisji do powietrza do Starosty Oławskiego. Wydane Decyzją Starosty Oławskiego pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych. Współpraca z Organizacją Odzysku w zakresie obowiązku odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych. Wnoszone do Marszałka Dolnośląskiego sprawozdania o opłatach za korzystanie ze środowiska oraz roczne zestawienie o odpadach. Rejestracja w Krajowej Bazie KOBIZE.

Nasze wyroby i wszystkie działania na rzecz ochrony środowiska została dostrzeżona i doceniona logiem ZIELONA MARKA. Zielona Marka to niezależny Certyfikat wyróżniający przyjazne środowisku i człowiekowi produkty. Podkreśla energooszczędne cechy i korzyści ekonomiczne wynikające bezpośrednio z wyboru produktów oznaczonych tym logo. Spółki i produkty starające się o oznaczenie logiem Zielona Marka są oceniane w 11 kategoriach:

 1. Zielona Energia - odnawialne i alternatywne źródła energii;
 2. Zielone budownictwo - energooszczędne, przyjazne dla środowisku i człowieka budynki;
 3. Zielony transport - alternatywne i tradycyjne pojazdy zasilane przyjaznymi dla środowiska źródłami energii;
 4. Biotechnologia - wykorzystanie najnowszych rozwiązań naukowych w zakresie ochrony środowiska;
 5. Technologia - zielony HI Tech w służbie dla środowiska i człowieka;
 6. Software - systemy ograniczające zużycie energii, zwiększające efektywność, zmniejszające ilość odpadów, etc;
 7. Media i Edukacja - działania promujące EKO styl życia, zielone technologie, etc;
 8. Gospodarka odpadami - odzysk energii, rozwiązania dbające o czystość wody, powietrza i ziemi.
 9. Produkty codziennego użytku - dające korzyści, mające pozytywny wpływ na człowieka i środowisko. Ułatwiają życie jednocześnie dbając o otaczające nas środowisko naturalne.
 10. Produkty finansowe - ukierunkowane na inwestycje w zielone technologie i projekty przyjazne środowisku i człowiekowi.
 11. Inne - niesklasyfikowane powyżej - charakteryzujące się ponadprzeciętnymi walorami z kilku powyższych kategorii.

powered by internet SEA & GEX
Certyfikat ISO 9001 | ISO 14001
Informujemy że firma WAŚ nie prowadzi sprzedaży detalicznej!
Dlatego zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i złożenie zamówienia u najbliższego dystrybutora naszej firmy.
W celu założenia konta, prosimy o kontakt z handlowcem!

KONTA ZAKŁADANE SĄ WYŁACZNIE ZA POŚREDNICTWEM HANDLOWCÓW

PRZYPOMNIJ MI DOSTĘP?

TOP